Shihan’s Ceremony

Pierwsze „polskie” Shihan’y w Hakko Den Shin Ryu Ju Jutsu.

Shihani Hakko Den Shin Ryu Ju Jutsu

W dniach 14-16 maja 2010 we Francji, w miejscowości Halchucien odbyło się coroczne seminarium (TAIKAI) Hakko Den Shin Ryu Ju Jutsu. Seminarium prowadzone było przez głównych nauczycieli naszego stylu – Hakko Den Shin Ryu Ju Jutsu:

  • Soke Antonio Garcia z Belgii – dyrektor na Europę,
  • Soke Michael LaMonica z USA – dyrektor na Amerykę Płn. i Australię,
  • Sensei Tony Berkmans i Sensei Marc Dujardin (obaj Kaiden Shihan San Dai Kichu 7 Dan).

Zajęcia prowadzili również Sensei Silvano Rovigatti (Go Ju Italia) i Shihan Dariusz Otocki wraz z Shihanem Markiem Pantkowskim (techniki prewencyjne). Na zajęciach zgromadzili się adepci wschodnich sztuk walki z całej Europy.

W trakcie tego seminarium, w piątek 14.05, odbyły się egzaminy i ceremonia nadania tytułów w naszym stylu. Egzaminy poprzedzone były tygodniowym przygotowaniem pod czujnym i jak zawsze krytycznym okiem Soke Garii.

Na ceremoni obecni byli Soke Antonio Garcia, Soke Michael LaMonica, a także wielu Shihan’ów i Kaiden Shihan’ów (5, 6 i 7 Dan) z całej Europy. Ceremonia, którą poprowadził Soke Gacia odbyła się w duchu Shinto, z wszelkimi zasadami i regułami obowiązującym przy takich wydarzeniach w Japonii.

Do egzaminu na stopień shihana (5 DAN) podeszły dwie osoby z Polski: Dariusz Otocki oraz Przemysław Burzyński. Trzeba nadmienić, że są to pierwsze „polskie” tak wysokie stopnie w Hakko Den Shin Ryu Ju Jutsu.

Jednocześnie Przemysław Burzyński został wskazany przez Soke Antonio Garcia na Dyrektora Technicznego Hakko Den Shin Ryu Ju Jutsu na Polskę.