NASZE POCZĄTKI

Nasze początki były trudne i długie. Zdjęcia pokazane tutaj pochodzą z lat ’91 – ’97. Nie jestem w stanie podzielić wszystkie według czasu, dlatego są one trochę pomieszane czasowo.